De website is eigendom van Chaupain BV. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende berichten, informatie, afbeeldingen, video’s, beelden, logo’s, huisstijl, vormgeving en andere bestanddelen liggen bij Chaupain BV. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Chaupain BV deze materialen die op of via de website worden aangeboden te verspreiden, over te nemen, op te slaan, te reproduceren, openbaar te maken, te wijzigen, te verzenden, te verveelvoudigen of te verkopen.

Informatie op de website
De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld waarbij wij streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Chaupain BV is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade welke ontstaat naar aanleiding van het raadplegen van Chaupain.nl.

Overig
Chaupain BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op de website.